Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 10 000,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
Novinky
18.11.2021
Na názorech záleží
Nově : od 18.11.2021 se můžete podělit o své skušenosti s ostatnímí, po kliknutí na obrázek níže. Děkujeme, že jste si našli chvilku na napsání své... číst celé
11.10.2021
Změna názvu eshopu na Eva-Koberce.cz
Odhodlali  jsme se na větší změnu jako bylo v plánu. Od listopadu 2021 měníme název e-shopu z e-kobercesmrcek na eva-koberce. Nová adresa eshopu je j... číst celé
31.01.2019
REKONSTRUKCE
Pro zlepšení našeho e-shopu jsme přistoupili ke kompletní přeměně stránek. Změna se netýká pouze vzhledu, ale hlavně funkčnosti, přehlednosti produktů... číst celé
Zobrazit všechny novinky

obšití koberců v metráži

Vyberte si slevu za nákup

nad 4 000kč sleva -2% kód vjomSW

nad 6 000kč sleva -3% kód aR6qQZ

nad 8 000kč sleva -4% kód oe3h9c

  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky e-shopu

I.)Provozovatel e-shopu

Na stránkach www.e-kobercesmrcek.cz nově název eshopu www.eva-koberce.cz je provozován internetový obchod (dále jen e-shop), prostřednictvím kterého jsou nabízeny koberce a další doplňky pro úpravu vašich podlah. Provozovatelem je: Eva Zrebná, Hlboké nad Váhom 210, 01401 Bytča, SR, tel.+421 904 668 098, IČO: 46202935 , DIČ: 1084164708 , IČ DPH: SK1084164708

ČR Plátce DPH -CZ683582433

II.)Smluvní strany

a) Prodávajíci: Eva Zrebná (dále jen prodávající)
b) Kupujíci:Fyzická, nebo právnická osoba (dále jen kupujíci).
Kupujíci se zavazuje, že do registrace objednávek a při ostatní komunikaci s provozovatelem e-shopu vyplnil údaje identifikujíci jeho osobu správně a pravdivě. Kupujíci dáva prodávajícimu zároveň souhlas k spracování těchto osobních údajů pro účely identifikace kupujíciho. Je to potřebné ke správnemu a včasnému doručení objedneného zboží.

III.)Předmět kupní smlouvy

a) Závazek prodávajíciho: prodávajíci se v případe uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícimu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.
b) Závazek kupujíciho:kupujíce se v případe uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícimu.
c) Předmět koupě:podle uzavření kupné smlouvy je předmětem koupě zboží specifikované co do názvu, množství i ceny v objednávce kupujíciho.

IV.)Osobní údaje

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro zajištění objednávkového systému e-shopu a přepravné společnosti pro doručení zboží. Ojediněle externím dodavatelům, pouze pro účely dodání zboží. Současně se zavazuje, že osobní údaje v jakékoli podobě neposkytne třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanový zákon ve vstahu k orgánům českého státu a státní správy.

V.)Práva a povinosti smluvních stran

a.)Místo dodání a vydání objednaného zboží.
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží, označeném kupujícím v objednávkovém formuláři.
b.)Objednávka
Odeslaná platná objednávka představuje neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce.
Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:
- po vzájemné dohodě obou stran
- ze strany kupujícího do doby následného potvrzení objednávky (uhrzení předfaktury)
- prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v případě že zboží již není k dostání - v případě, že tato situace nastane, prodávajíci bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
c.)Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou. Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží, prodávající si vyhrazuje možnost nevyhovět dalšímu požadavku kupujícího při objednání zboží. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě. ( zásilkové službě a pod.)
Předání lze uskutečnit přepravci
- TopTrans
- GLS
- Fofr
- Česká pošta
- smluvní přeprava
 
d.)Doprava
Prodávající zajistí dopravu do místa dodání prostředníctvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkoového formuláře. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

VI.)Cena a platební podmínky

a.)Cena Smluvní strany se doholy na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena v e-shopu na stránkách www.e-kobercesmrcek.cz nový název eshopu www.eva-koberce.cz. Kupní cena je zpravidla uhrazena kupujícím před odesláním zboží, případně jiným způsobem dle dohody obou smluvních stran. Uhrazení kupní ceny je podmínkou k předání objednaného zboží kupujícímu.
b.)Doprava V ceně zboží v základní nabídce, která je uvedena na stránkách www.e-kobercesmrcek.cz nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží ke kupujícímu. Náklady na dopravu jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena v objednávkovém formuláři je již uvedena včetně dopravného.

Odstoupení od kupní smlouvy

a.)Kupující
Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství nejpozději do 14dnů od převzetí předmětu koupě. Kupující si uhradí náklady spojené s přepravou vráceného zboží
V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží a to bude vráceno prodávajícímu je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím vynaložené náklady spojené s manipulaci zboží v plné výši.
 
Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejimž předmětem je mimo koupě zboží na dodávku upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží podléhajícího rychlé skáze, opotřebení či zastarání. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 53 Občanského zákoníku.
b.)Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí spět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím. V případě ukončení smluvního vstahu je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti odevzdání předmětu kupní smlouvy.

Záruka reklamace předmětu koupě

a.)Záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců.
b.)Oznámení vady
Práva a odpovědnost za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího. Doba od uplatnění práva a odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstránení vad zajistí v záruční době prodávající na svoje náklady.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
 
Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinností ode dne 01.01.2008
Schválení všeobecných podmínek ze strany kupujícího
 
V okamžiku kdy v internetové prodejně (e-shopu) www.e-kobercesmrcek.cz / e-shopu www.eva-koberce.cz kupující klikne na odkaz "Objednat", má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly řádně prostudovány Všeobecní smluvní podmínky a jsou plně akceptovány.
Podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání obou smluvních stran v kupní smlouvě.
 

 

Vrácení zboží

Kupující je oprávněn vrátit u nás zakoupené zboží. Vrácení zboží a vrácení peněžní částky probíhá následovně:

- písemná informace *email* od kupujícího o vrácení zboží musí být přijata do 14dnů od převzetí zboží kupujícím.

- následně po kontaktování naší firmou, kupující odešle zboží s přiloženým číslem účtu na adresu: Eva Zrebná, Hlboké nad Váhom 210, 01401 Bytča, Slovenská republika

- po přijetí bude zboží zkontrolováno, jestli není poškozeno, nebo zda nebylo mechanicky opotřebeno.

- V případě, že je zboží v naprostém pořádku, bude vystaven DOBROPIS na vrácené zboží, a následně bude odeslána peněžní částka.

- Zboží vyrobeno na míru nelze vrátit.

3. Dodatek obchodních podmínek s platností od 1.6.2011

Fakturace- daňové doklady- faktury, za objednané zboží jsou zasílány elektronickou formou. Souhlasem s obchodníma podmínkama, kupující souhlasí ze zasláním faktury-daňového dokladu elektronickou formou.

V připadě že kupující do poznámky v objednávce uvede, že si přeje Fakturu v písemní formě- bude mu faktura zaslána poštou.

 

Řez na míru

Zakoupený koberec může být skrácen na vámi požadovaný rozměr z tolerancí 1%, za poplatek pod názvem Řez na míru zde.

 

Poslední aktualizace Obchodních podmínek dne 25.05.2018

Nový název eshopu od 10.2021

Plné znění Obchodní podmínky platné od 25.05.2018